Marley Sudbury

Undergraduate Computer Science

Cardiff University

Email: SudburyMS@Cardiff.ac.uk

At the moment, I am on an Industrial Placement at a college in England. I will return to Cardiff University in Autumn 2021 to complete my degree.


Marley Sudbury

Cyfrifiadureg Israddedig

Pryfysgol Caerdydd

Ebost: SudburyMS@Caerdydd.ac.uk

Ar hyn o bryd, rwyf ar leoliad diwydiannol mewn coleg yn Lloegr. Dychwelaf i Bryfisgol Caerdydd yn Hydref 2021 i gwblhau fy ngradd.


Some projects: